Η  LeMark  –  ασφαλιστικές  πρακτορεύσεις (αρ. ΓΕΜΗ 56929309000) δραστηριοποιείται  στον  χώρο  των  ασφαλίσεων  από  το  1980,  καλύπτοντας  ένα  ευρύ  φάσμα  ασφαλιστικών  υπηρεσιών.

Ιδρύθηκε  από  τον  Λεωνίδα  Τσιτσιρίγκο  και  την  Μαρκέλλα  –  Μαρία  Τσιτσιρίγκου  και  από  τότε  υποστηρίζει  ασφαλιστικά  ιδιώτες  και  επιχειρήσεις.

Η  συνέπεια,  ο  επαγγελματισμός,  η  υπευθυνότητα  και  η  ταχύτητα  εξυπηρέτησης  των πελατών  μας,  διατηρεί  μακροχρόνιους  πελάτες  οι  οποίοι  μένουν  πλήρως  ικανοποιημένοι  από  τις  ασφαλιστικές  υπηρεσίες  μας.

Στόχος  μας  η  παροχή  ολοκληρωμένων  ασφαλιστικών  προγραμμάτων  σε  ιδιώτες  και επιχειρήσεις,  με  συνεχή  υποστήριξη  κατά  τη  διάρκεια  της  συνεργασίας  μας.

Για  να  πετύχουμε  τους  παραπάνω  στόχους  μας,  διαθέτουμε  υψηλού  επιπέδου  μηχανοργάνωση και  συνεργασίες  με  τις  μεγαλύτερες  εταιρείες  της  Ελληνικής  αγοράς.