•  Επιβατικά  ιδιωτικής  χρήσεως
  •  Επιβατικά  ενοικιαζόμενα
  •  Δίκυκλα
  •  Δίκυκλα ενοικιαζόμενα
  •  Φορτηγά  ιδιωτικής  χρήσεως
  •  Φορτηγά  ιδιωτικής  χρήσεως  αγροτικά
  •  Φορτηγά  δημοσίας  χρήσεως
  •  Ταξί