•  Επιβατικά  ιδιωτικής  χρήσεως
  •  Δίκυκλα
  •  Φορτηγά  ιδιωτικής  χρήσεως